Reiselivet i Bergen i tall 2021

Enda et annerledesår
I et normalår er Bergensregionen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet. Bergen by er også en stor destinasjon for møter, kurs, konferanser og kongresser. Menon Economics beregnet i 2019 at Bergen har om lag 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende i et normalår. Slik ble ikke koronaåret 2021

Kommersielle overnattinger i Bergen:
Likevel – 2021 ble et bedre år enn koronaåret 2020. Fra 2020 til 2021 økte antall kommersielle overnattinger med 21 prosent.

Måned 2021 2020 2019 21 vs 20 21 vs 19
Gjestedøgn Gjestedøgn Gjestedøgn Prosent Prosent
Januar 56 354 119 749 106 731 -52,9 -47,2
Februar 42 737 137 052 120 074 -68,8 -64,4
Mars 58 462 64933 142860 -10 -59,1
April 55 114 23 762 147 286 131,9 -62,6
Mai 80 947 42 667 225 415 89,7 -64,1
Juni 116 595 84 741 304 260 37,6 -61,7
Juli 238 803 265721 341838 -10,1 -30,1
August 190 514 167 167 361 513 14 -47,3
September 156 537 76 180 226 898 105,5 -31
Oktober 164 943 82 997 180 832 98,7 -8,8
November 164 825 46 843 166 173 251,9 -0,8
Desember 85 250 54 527 126 648 56,3 -32,7
SUM 1 411 081 1 166 339 2 450 528 21 -42,4


Sammenlignet med 2020, ser vi i 2021 en økning i både norske og utenlandske overnattinger. Sammenligner vi med 2019 ser vi et særlig stort fall i utenlandske overnattinger, men også et betydelig fall i norske gjestedøgn.

Antall over-
nattinger
Endring
21 vs 20
Endring
21 vs 19
2021 2020 2019 Prosent Prosent
Totalt 1 411 081 1 166 339 2 450 510 21 -42,4
Utlandet 277333 199654 972501 38,9 -71,5
Nordmenn 1133742 966685 1478009 17,3 -23,3


De 15 største utenlandsmarkedene i 2021 var disse:

2021 2020 Endring %
I alt 1 411 076 1 166 339 21
Norge 1 133 743 966 685 17,3
Utlandet i alt 277 333 199 654 38,9
Tyskland 47 829 29 624 61,5
Nederland 35 498 10 460 239,4
Polen 24 007 9 866 143,3
Sverige 23 203 13 025 78,1
Storbritannia 17 587 25 745 -31,7
Slovakia 17 228 2 065 734,3
Danmark 16 723 20 450 -18,2
USA 16 015 14 892 7,5
Spania 11 143 3 789 194,1
Frankrike 9 746 6 594 47,8
Litauen 6 902 6 369 8,4
Italia 6 414 4 982 28,7
Finland 5 059 2 648 91
Romania 4 744 4 730 0,3
Sveits 4 715 3 104 51,9


Nær nomalen i november:
Også i 2021 var juli var en oppløftende måned for flere reiselivsbedrifter. Men det ble ingen rekord i antall norske overnattinger, slik det ble i 2020. Dog var antall norske gjestedøgn i juli 2021 betydelig høyere enn i normalåret 2019. Statistikken fra SSB viser at antall overnattinger tok seg raskt opp etter gjenåpningen av samfunnet i slutten av september. I november var totalt antall overnattinger kun 0,8 prosent lavere enn i normalåret 2019.

Hotelløkonomi:
Tall fra Benchmarking Alliance viser at såkalt RevPar, som står for revenue per available room, økte med 44 prosent i 2021 sammenlignet med 2021 for hotellene i Bergen. Hotellromomsetningen økte med 45 prosent. Gjennomsnittpris per solgte rom økte med åtte prosent.