Ferie og fritid

Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall gjestedøgn i Bergen. I koronaåret 2021 ble det norske ferie- og fritidsmarkedet særlig viktig for reiselivsnæringen. Den tyngste markedsføringsinnsatsen ble derfor rettet mot det norske publikum. Men vi har også opprettholdt kommunikasjon mot utenlandsmarkedet, med særlig fokus på det europeiske nærmarkedet.

Dette har det vært viktig for oss å kommunisere:
• Hvordan ta seg til Bergen og Bergensregionen med ulike transportmidler
• Kultur- og opplevelseskortet Bergenskortet
• Tilgjengelige opplevelser, arrangementer og begivenheter
• Bergensregionen som helårsdestinasjon
• Kultur- og matopplevelser

Alle veier fører til Bergen«Alle veier fører til Bergen i sommer» var årets store kampanje. Ulike varianter av kampanjen ble distribuert i Visit Bergens egne kanaler og som innholdsmarkedsføring i Schibsted sine digitale publikasjoner, samt på flere andre store nyhetsnettsteder. Kampanjen var også synlig som utendørsteklame på Norges største kollektivknutepunkt, Oslo S.

I tillegg har det vært laget innhold rettet mot det norske weekendmarkedet, blant annet innenfor konseptene guttetur, jentetur og helgetur.

Forbrukerinformasjon
Også i 2021 har det særlig vært satset på digital forbrukerinformasjon rettet mot det norske sommerferiemarkedet, med spesielt fokus på norske barnefamilier som skal på ferie med bil. Vi har fornyet og videreutviklet våre interaktive kart og forbrukerrelatert innhold om blant annet ulike bilturer i regionen, som dette eksempelet fra Hardanger. I tillegg er det laget forbrukerinformasjon om hvordan du kjører til Bergensregionen fra ulike steder i landet, samt informasjon om attraksjoner og aktiviteter i vårt geografiske nedslagsfelt. Det ble også satset spesielt inn mot førjulstiden.

Visit Bergen har også i 2021 satset på nyutviklet, inspirsasjons- og informasjonsmateriell. Blant annet har det vært produsert flere nye filmer. Noen av de viktigste er disse:
• Promofilm for Nordhordland
• Promofilm for vinterferie
• Promofilm der voksne par er målgruppen
• Promofilm der familier med tenåringsbarn er målgruppen
• Promofilm om sidereventyret i HardangerI tillegg har vi i 2021 bistått flere medlemsbedrifter med oppdatert, relevant informasjonsmateriell om bedriften, og publisert denne informasjonen i Visit Bergens informajsonsunivers. Dette har vi gjort som en del av medlemsservicen. Her er tre eksempler på tre ulike bedrifter som er presentert:
En guidet tur
Et spisested
En historisk vandring

Trykte publikasjoner:
Som følge av pandemien ble det ikke produsert en egen Bergen Guide for 2021. Det har likevel blitt utviklet fysisk informasjonsmateriell. Vi har fortløpende trykket opp oppdaterte hand-outs til besøkende i Turistinformasjonen. Disse er også publisert digitalt, og har blitt løpende oppdatert med minimum ukentlig frekvens.

I 2021 har vi dessuten laget en ny publikasjon som viser tilgjengelige fjordturer i Bergensregionen vinter 2021/2022 og en ny kartbrosjyre.

B2B-aktiviteter:
Bearbeiding av ferie og fritidsmarkedet B2B skjer i all hovedsak gjennom deltakelse på større internasjonale workshops i inn- og utland. I nært samarbeid med Visit Norway gjennomfører vi normalt også visningsturer for internasjonale turoperatører. Hovedtema i disse visningsturene er gastronomi, kultur, natur og vinteropplevelser. Vi søker å koble by og region og jobber på den måten målrettet med økt oppholdstid.

Slikt arbeid er krevende i en pandemi. Hva gjør vi når vi ikke kan hente verden til Vestlandet? Jo, vi bringer Vestlandet til verden i virtuelt format. Vedhjelp av omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, har Visit Bergen anskaffet et virtuelt studio som benyttes til digitale salgseventer, digitale visningsturer og digitale presseturer, samt til studioproduksjoner med opptak som kan benyttes til ulike salgs- og markedsfremmende tiltak. Studioet er utviklet av det bergenske teknologiselskapet Myreze.

I tilknytning til det virtuelle studioet har Visit Bergen etablert en digital salgskanal. I 2021 er det skapt innhold til- og gjennomført følgende salgs- og promoteringseventer i ferie- og fritidssegmentet:
• Mars: Visningstur for amerikanske turoperatører i mat-segmentet
• Juni: Visningstur for internasjonale B2B-aktører i kultursegmentet
• September: Visningstur for skandinaviske turoperatører

I tillegg er det laget en større studioproduksjon med tema vinterturisme på Vestlandet.Vi har dessuten holdt jevn kontakt med våre viktigste markeder på en rekke digitale workshops og salgsmøterPR / Mediaservice:
En sentral oppgave for Visit Bergen er å drive aktivt media- og PR-arbeid. På grunn av pandemi og reiserestriksjoner har det vært krevende å arrangere pressebesøk siden koronakrisen inntraff. Likevel ble det i 2021 ble gjennomført totalt 23 presseturer med til sammen 43 deltakende journalister. Det har i tillegg blitt gjort løpende, proaktivt PR-arbeid mot flere redaksjoner. Som følge av pandemisituasjonen har det vært jobbet mer mot lokal, regional og nasjonal presse enn det som har vært tilfelle tidligere. På nasjonalt nivå har det vært jobbet med både dagspresse og ukepresse.

Dette har blant annet resultert i oppslag i VG, BA og Hjemmet, samt flere oppslag i spanske, tyske og italienske medier. Her er noen av høydepunktene:

Tall fra medieanalyestjenesten Meltwater viser at reiselliv i Bergen er omtalt i over 1800 mediesaker globalt i 2021. Disse sakene har en samlet, potensiell rekkevidde på over fire milliarder mediebrukere.