Møter og arrangement

Stille i studio! Hva gjør vi når vi ikke kan hente verden til Vestlandet? Jo, vi bringer Vestlandet til verden i virtuelt format.


Salgsaktivitet mot proffaktører i møte- og arrangementsmarkedet er en av Visit Bergens hovedoppgaver. I 2021 har det vært få muligheter til å møte kunder ute i verden, og enda færre muligheter til å vise kundene vår region på hjemmebane. Derfor har Visit Bergen, ved hjelp av omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, anskaffet et virtuelt studio som benyttes til digitale salgseventer, digitale visningsturer og digitale presseturer, samt til studioproduksjoner med opptak som kan benyttes til ulike salgs- og markedsfremmende tiltak. Studioet er utviklet av det bergenske teknologiselskapet Myreze.Digitale salgskanaler
I tilknytning til det virtuelle studioet har Visit Bergen etablert en digital salgskanal. I 2021 er det skapt innhold til- og gjennomført følgende salgs- og promoteringseventer i MICE-segmentet:
• April: Visningstur for internasjonale B2B-aktører i incentive-segmentet
November: Visningstur for internasjonale B2B-aktører i incentive-segmentet

I tillegg er det laget er større studioproduksjon med tema bærekraftige incentivekonsepter.Produksjonene er utarbeidet slik at de holder seg relevante og aktuelle. Det innebærer at hele- eller deler av produksjonen kan benyttes flere ganger i tilknytning til salgsworkshops, visningsturer og presseturer.

Nytt, digitalt verktøy
Det er utviklet og satt opp en helt ny seksjon for konferanser på Visitbergen.com. Denne er tilgjengelig på norsk, engelsk og tysk. Hovedelementet er en såkalt «Venue Finder». Denne er utviklet for å hjelpe potensielle arangører av møter, konferanser og eventer med å finne egnet sted for gjennomføring, og eventuelt egnet tjenesteleverandør på arrangementssiden. Venue Finderen er en søkbar database spesialutviklet for Visit Bergen, i nært samarbeid med Visit Bergens interne webressurser. I den søkbare databasen er kapasitet og fasciliteter ved lokaler, hoteller, tjenesteleverandører og byråer i Bergensregionen lagt inn. Det kan søkes på lokaler, hoteller, tjenester og byråer:Når brukeren har lagt inn sine preferanser og trykket på søkeknappen, får brukeren opp en liste med relevante virksomheter som matcher brukerens søk.

Resultatene fra søket kan også vises som kartvisning.
I tilknytning til denne funksjonaliteten er det satt opp et innholdsunivers med informasjon om blant annet møtesteder, overnatting, firmaturer, planlegging av idretts- og kulturarrangementer og tips til teambulidingaktiviteter. Det er også satt opp informasjon om guideselskaper, kongressbyråer og aktivitesselskaper. Visit Bergen har i tillegg benyttet midler til nettsideutvikling til å sette opp feed fra innholdsdatabasen på våre nettsider til selvbetjente bookingautomater for å gjøre flest mulig salgbare produkter så tilgjengelig som mulig for besøkende.

Høytidelig Amassadørsamling i Håkonshallen
Ambassadørprogrammet ble etablert i 2020. I november 2021 ble den første amassadørsamlingen gjennomført. Her ble 30 ambassadører utnevnt i en høytidelig seremoni i Håkonshallen. Utnevnelsen er en del av ambassadørprogrammet «Bring your meetings home», som Visit Bergen har tatt initiativ til i samarbeid med UiB, NHH og HVL. Programmet har som hovedmål å utvikle et enda tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og Visit Bergen sin møte- og arrangementsavdeling for å få flere internasjonale fagkonferanser til Bergen. Visjonene for Ambassadørprogrammet er forankret hos UiB, NHH og HVL.En ambassadør er:
• En person som er en døråpner til sitt nettverk gjennom medlemskap i en internasjonal organisasjon
• En ildsjel innen sitt fagmiljø som fremsnakker Bergen som vertskapsby
• En som har vært eller ønsker å være vertskap for en kongress/konferanse, eller en konferanse som er under planlegging

Visit Bergens MICE-arbeid
Visit Bergens satsning mot møte -og arrangementsmarkedet, MICE, er bygget opp rundt arbeidsområdene kongress, arrangement samt møter og incentive Vi arbeider langsiktig og målrettet for at Bergen skal bli den mest attraktive møte- og arrangementsbyen i Norge. Det gjør vi ved å bearbeide og drive salgsprosesser overfor definerte målgrupper på en nasjonal og internasjonal arena. Vår innsats skal gi deg som medlemsbedrift økt omsetning og lønnsomhet, ikke minst i lavsesong. Arbeidet med å vinne internasjonale og til dels også nasjonale møter til Bergen, er et møysommelig arbeid som krever innsats i flere faser over tid. Vi arbeider målrettet og strategisk, og med en lang tidshorisont på alle de aktiviteter vi utfører.

Våre markeder
Målgruppe Visit Bergen Reiselivsnæringen
Lokale og nasjonale bedrifter X
Lokale og nasjonale lag/foreninger X X
Lokale og nasjonale fagmiljøer X
Internasjonale organisasjoner X
Internasjonale bedrifter og byråer X
Sport og kultur – organisasjoner i Norge X X
Internasjonale sport og kulturorganisasjoner X


Kongressarbeidet 2021
Internasjonale kongresser defineres som faglige samlinger innen internasjonale organisasjoner/forbund, hvor medlemsmassen går på tvers av landegrenser og som gjerne roterer i et geografisk område og har et stort antall deltakere. Slike internasjonale kongresser bestemmes og planlegges lang tid i forveien og vi har pågående prospekter frem til 2028. Mye av dette arbeidet er lite synlig. Dette gjelder spesielt research/ kartleggingsarbeidet som er tidkrevende og dermed kostbart, men samtidig helt grunnleggende for å kunne ta fatt på selve markedsføringen og innsalget. Visit Bergens kongressarbeid er forankret i den nasjonale kongresstrategien.

Arrangementsarbeidet 2021
Satsingen på arrangementer innen kultur og idrett er en viktig del av Bergens strategi for å få økt volum hele året, men spesielt rettet mot lavsesong og helger. Vi ser en klar volumøkning når det skjer store idrettsstevner, turneringer, konserter og aktiviteter innen revy og teater.

Målet er å motivere til økt produksjon blant aktører i vår region, ta en større andel av sirkulerende arrangementer, og at det skapes permanente arrangementer innen idrett og kultur i Bergen og regionen. Visit Bergen sine innsatser innen dette området bygger på Nasjonal Arrangementstrategi. Vi bidrar med arrangementskompetanse i Idrettscampus Bergen og bistår arrangører med markedsmateriell, rådgivning og utforming av BIDs.

Høydepunkter 2021
Som i næringen for øvrig opplevde også Visit Bergen at salgsprosesser stoppet opp. Vi har likevel lykkes i å avslutte 28 prosjekt, som vil bli avviklet i vår region. Parallelt med dette har vi hatt stort fokus på å påvirke til utsettelse og ikke avlysning av bookede arrangement.

Solgt 2021:
Antall prosjekt 28
Verdi solgte arrangementer 113 MNOK
Fordeling arrangementstype:
Kongress 2
Event 3
Konferanse 12
Incentivegruppe 7
Sportsarrangement 3
Produktlansering 1


Kartlegging og salgsinnsatser har ført til at vi per 31.12. har et antall leads for videre arbeid:

Leads og research 2021
Antall leads/ prospekter 107
Samlet verdi 942 000 000
Fordeling arrangementstype:
Incentive gruppe 8
Kongress 57
Konferanse 34
Event 3
Sportsarrangement 5


Aktiviteter 2021
Ved hjelp av digitale løsninger har vi vert i stand til å holde kontakt med det internasjonale markedet. Vi har deltatt på workshops i samarbeid med gode partnere, og avviklet egne seminar. I tillegg har vi gjennomført en rekke 1-1 salgsmøter, mye av dette digitalt, men vi har også deltatt på fysiske salgsarrangementer.

Aktiviteter 2021
Antall salgsmesser 2
Antall salgsmøter 413
Antall salgsworkshops 15
Antall salgsevents 10
Antall visningsturer 12