Digital­iseringens år

Visit Bergen har i 2021 tatt digitale syvmilssteg for å profesjonalisere og modernisere salgsarbeid, markedskommunikasjon og Turistinformasjonen.


Også i 2021 har konsekvensene av koronapandemien har vært dramatiske for svært mange aktører i reiselivet. Visit Bergen inkludert. Som man vil se av årsregnskapet for 2021, hadde vi betydelig lavere inntekter enn i et normalår.

Krise er en produktiv tilstand
Takket være ekstraordinær økonomisk bistand fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, samt omstillingsmidler fra Innovasjon Norge, har Vist Bergen kunnet opprettholde et godt aktivitetsnivå gjennom 2021. Ikke minst vi har kunnet fortsette den omstillingen av Visit Bergen medlemmene har bedt oss om å gjøre. I 2021 har omstillingen handlet om digitalisering. Vi har etablert en ny, digital turistinformasjon, vi har etablert et virtuelt studio for digitale salgsarrangementer og visningsturer, vi har etablert en digital venue-finder på visitBergen.com, vi har rustet opp vår digitale bildebank og vi har gjennomført flere store digitale salgseventer. I tillegg har vi for første gang, ved hjelp av digitale løsninger, utarbeidet vårt eget klimaregnskap.Strategien ligger fast
Fordi vi i 2019 endret strategi, og la større vekt på å markedsføre vår destinasjon også mot et lokalt og nasjonalt marked, har vi vært godt rigget for å svare på de markedsføringsmessige utfordringene pandemien har ført med seg. Arbeidet som er gjort i 2021 bygger på strategien fra 2019: Vi skal styrke kommunikasjonen rundt kunst, kultur og mat i tillegg til å holde på posisjonen som et attraktivt naturbasert reisemål. Og vi skal skape, utvikle og markedsføre gode, lønnsomme og bærekraftige besøksopplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. For oss er beboere og besøkende like viktige.

Målet med endringene vi har gjennomført i 2021 har vært å ruste Visit Bergen for det som blir hovedoppgaven de kommende årene: Å gjenreise Bergen og Bergensregionen som en lønnsom, bærekraftig helårsdestinasjon til glede for både beboere og besøkende, og levere enda bedre og enda mer relevante tjenester både til medlemmene våre og til gjestene som besøker oss.Anders Nyland
Reiselivsdirektør