Turist­informasjonen

Et nytt utstillingsvindu for reiselivsnæringen.
Den 30. april åpnet statsministeren Visit Bergens nye, digiale turistinformasjon.


Siden Turistinformasjonen flyttet inn på Strandkaien i 2012, har vi hatt et eget utstillingsareal der ulike reiselivstilbud i Bergen og Bergensregionen vises frem. Denne utstillingen har i alt vesentlig vært analog og statisk, slik disse bildene viser:

Dette innebærer at Turistinformasjonen kun har hatt kapasitet til å vise frem og promotere et begrenset antall reiselivsbedrifter og publikumstilbud. Det innebærer også at vi ikke har hatt anledning til å endre- og tilpasse budskapene ut fra sesong, værforhold, tidspunkt på dagen m.v. Vi har heller ikke hatt anledning til å informere løpende om priser og åpningstider, ettersom disse varierer, mens utstillingen var statisk.

Dette ble endret i 2021. Turistinformasjonen er heldigitalisert. Vi kan nå vise frem langt flere næringsaktører og tilbud enn tidligere. Vi kan tilpasse informasjonen langt bedre til enhver tid, slik at denne blir så relevant, informativ og salgsutløsende som mulig.Det er etablert selvbetjente salgs- og informasjonskiosker i Turistinformasjonen. Disse er svært smittevernvennlige ved at de benytter ny teknologi for berøringsfrie skjermer. Gjesten behøver ikke fysisk ta på skjermen for å få informasjon og/eller kjøpe produkter/opplevelser. Det selvbetjente informasjons- og bestillingssystemet styres ved at gjesten peker mot skjermen, uten å berøre den fysisk.

Ny utforming av arealet i Turistinformasjonen, og fjerning av gamle utstillingsmontre, bidrar til at det blir større plass for publikum. Dette vil gi mindre trengsel og bedre muligheter for å opprettholde avstand.

Et nytt samlingssted for reiselivsnæringen
Visit Bergen har nå fått fysiske og digitale fasiliteter til å avholde kurs, strategiprogrammer og andre tilbud til medlemsvirksomhetene. Vi vet av erfaring at den mest effektive og kostnadseffektive måten å drive denne typen kurs og strategisk innovasjons- og utviklingsarbeid på er å gjøre det fra en fast, spesialtilpasset rigg. Vi har etablert et digitalt multifunksjonsrom som både inneholder Turistinformasjon og et velegnet areal for kreative og praktiske workhops, møter, kurs og produktverksteder sammen med medlemmene. Visit Bergens årsmøte 2021 den 30. april er første medlemsarrangement som kjøres fra den nye fasiliteten, som har fått navnet Bergen Travel Lab. Vi kan nå bruke våre egne lokaler flere timer i døgnet, og skape et levende reiselivshus ikke bare for tilreisende, men også for reiselivsnæringen selv.

Den nye Turistinformasjonen og Bergen Travel Lab ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i forbindelse med Visit Bergens årsmøte den 30. april 2021:Bærekraft i prosessen
I arbeidet med ny Turistinformasjon og Bergen Travel Lab, har Visit Bergen sammen med leverandører og huseier Bergen kommune, hatt stort fokus på bærekraft. Det gamle utstillingsmateriellet i Turistinformasjonen er avhendet til andre aktører som har bruk for det, og blir gjenbrukt. Nye, flyttbare disker som er påkrevet for å ivareta arealets fleksible funksjonalitet er produsert av den lokale virksomheten ALF AS, Senter for arbeidslivsforberedelse. Visit Bergen har bærekraftmål nummer åtte, «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle», som et av våre prioriterte bærekraftmål. Vi er glade for å kunne bidra til sosial bærekraft i Bergen ved å velge ALF AS som samarbeidspartner.

Preget av korona
Digitalisering til tross, virksomheten i Turistinformasjonen har også i 2021 vært preget av koronapandemien. Det er registrert totalt 41.077 besøkende i Turistinformasjonen i 2021. Det er en økning på 6,9 prosent sammenlignet med 2020. Salget over disk i Turistinformasjonen økte med 10 prosent sammenlignet med 2020.

Redusert åpningstid
I Visit Bergen jobber vi for at Bergen skal være en åpen by. Det innebærer blant annet å holde åpent. På grunn av pandemisituasjonen har Turistinformasjonen hatt reduserte åpningstider også i 2021:
01.01 – 26.05: Stengt grunnet ombygging og pandemisituasjon
27.05 – 31.12: Åpent mandag - lørdag

Den perioden vi har kunnet holde åpent, har åpningstidene vært redusert sammenlignet med et normalår.